0

Ethiopia Rehabilitation Fundraiser

እንደወጡ ቀሩ “ከመልከም ሹቱ መልካም ስም ይበልጣል ይባላል፤ ምክንያቱም ሞት አይቀርም ስም አይቀበርም ነውና” ውድ ወገኖቻችን! ውድ ኢትዮጵያዊያን! ሁላችንም እንደምናውቀው በአሁኑ ስዓት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል: በኦሮሚያ፣ በሶማሊያ፣ በጉራ ፈርዳ፣ ኮንሶ፣ በማይካድራና ሌሎችም የኢትዮጵያ ክልሎች በወገኖቻቾን [...]